• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Tilbage

Vigtigheden af optimal jordsurhedsgrad

zuurtgegraad-ph-plantenvoeding.jpg

Surhed, eller pH, spiller en vigtig rolle i en plantes udviklingsproces. pH påvirker den form, i hvilken næringsstoffer er til stede i jorden, samt tilgængeligheden af disse næringsstoffer. 

Alle levende organismer har brug for næringsstoffer for at vokse, udvikle sig og trives. Det har planter også. De har brug for jordmineraler. Vigtige plantenæringsstoffer er:

 • Bor: Styrker membranerne, og stimulerer udviklingen af vækstpunkter. 
 • Calcium: Er en cellevægskomponent, og styrker som sådan cellerne. 
 • Klor: Er nødvendig for saltbalancen og muliggør optagelse af andre næringsstoffer. 
 • Fosfor: Er involveret i energitransporten i planten. Det er et vigtigt element for dannelsen af rødder, blomster og frø. 
 • Jern: Er nødvendigt for udvikling af kloroplaster. 
 • Calcium: Aktiverer forskellige enzymer, og spiller en rolle i plantens saltbalance. 
 • Kobber: Er nødvendigt for mange oxidationsreducerende reaktioner i planten. Disse reaktioner kan ikke forekomme uden kobber. Kobber muliggør også dannelsen af vitaminer.  
 • Magnesium:  Er en kloroplastkomponent og byggesten for enzymer og cellevægge. 
 • Mangan: Er nødvendigt for at holde kloroplasterne solide og for at muliggøre frigivelse af ilt. Det muliggør også plantens metabolisme. 
 • Molybdæn: Er nødvendigt for optagelse af nitrogen (nitrogenfiksering og nitratreduktion). Molybdæn er en byggesten for bestemte plantehormoner. 
 • Nikkel: Muliggør enzymfunktion for at holde kvælstofcyklussen i gang. 
 • Nitrogen: Er en vigtig komponent af aminosyrer og kloroplaster, blandt andre. Nitrogen stimulerer plantens vegetative udvikling. 
 • Zink: Er en komponent af forskellige enzymer. 
 • Svovl: Er en komponent af forskellige aminosyrer og proteiner. Det fremmer også rodvækst og planterobusthed. 

Vækstproblemer hos planter

Vækstproblemer hos planter kan skyldes mangle på næringsstoffer, muligvis på grund af jordens pH. Optimal pH-værdi er mellem 6 og 7. En lav pH-værdi (et surt miljø) hæmmer optagelsen af næringsstoffer. Dette skyldes, at H⁺-ioner har negativ virkning på rodvæksten, og dermed på optagelsen af næringsstoffer. Derudover hindrer lave pH-værdier tilgængeligheden af næringsstoffer. På den anden side kan høje pH-værdier få næringsstoffer til at tage forskellige former, som ikke eller i mindre grad kan absorberes af planten. 

Virkningen af surhed på absorptionen af nitrogen

Et godt eksempel på virkningen af surhed fremgår af optagelsen af nitrogen (N₂). Planter kan ikke absorbere dette stof som en gas, og skal derfor have det fra jorden, hvor det findes som nitrat eller ammonium. 

Denne proces kræver forskellige bakterier: 

 • Nitrogenfikserende bakterier gør det muligt at omdanne den atmosfæriske nitrogengas til ammonium. 
 • Forrådnelsesbakterier omdanner affaldsproteiner fra døde organismer til ammoniak. 
 • Nitritbakterier omdanner ammoniak til nitrit. 
 • Nitratbakterier omdanner nitrit til nitrat. 

Kort sagt er disse bakterier afgørende for planternes optagelse af nitrogen. Bakterier udfører bedst deres opgaver ved en pH-værdi på 6 til 7. Under 6 forekommer nitrifikation i mindre og mindre grad. Det påvirker planten kraftigt, da nitrogen spiller en vigtig rolle. For eksempel er nitrogen nødvendigt for dannelse af nukleotider. Det er DNA-byggestenene. Uden nitrogen vil planten ikke være i stand til at forny sine celler, og i sidste ende dør den. 

BAC pH-kontrollere

For at øge eller reducere jordens pH-værdi tilbyder BAC produkter med stærk koncentration af pH⁻ og pH⁺. De muliggør stabilisering af vandreservoiret for at give jorden mulighed for at nå optimal pH-værdi. Produkterne kan bestilles i vores webshop

Ønsker du mere information om vores produkter eller hvordan de fungerer? Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi ser frem til at hjælpe dig. 

« Tilbage

Scroll to top