• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Tilbage

Alt, som du skal vide om jordens egenskaber og gødning af din køkkenhave

alles-over-aarde-1-bac-online.jpg

Hvis du gerne vil have en køkkenhave, skal du først undersøge jordens egenskaber og de bedste gødningsmetoder. Den type gødning, du har brug for, afhænger bl.a. af jordens surhedsgrad, også kaldet pH-værdi. pH-værdien kan fastlægges med en pH-måler. Da mindre optimale pH-værdier kan hindre næringsoptagelsen, vil vi i denne blog forklare de forskellige jordtyper, og hvordan du gøder din køkkenhave. 

Lerholdig jord

Lerholdig jord er meget frugtbar og derfor meget velegnet til en køkkenhave. Ler har dog også sine ulemper. Både sommer og vinter er ler notorisk svært at dyrke. Om sommeren kan det bage til en hård masse pga. varmen, og om vinteren kan du blive konfronteret med en klæbrig, glat masse. Vi vil råde dig til at forbedre jordens struktur ved at bruge gødning. 

Gødningsråd: 

Brug kalk til at gøde lerjord. Sørg for først at måle pH-værdien. Det vil vise, hvor meget kalk du skal bruge. BAC Lime giver en stabil pH-værdi, og leverer en passende mængde calcium, som hjælper med at styrke plantecellerne. 

Flere tips:

  • Er lerjorden våd? Gå ikke rundt på den, da det vil gøre den endnu mere kompakt.
  • Det er bedst at bearbejde lerjord om efteråret eller i begyndelsen af vinteren, når frost vil smuldre leret. 
  • Brug ikke husdyrgødning, da det vil gøre jorden mere kohæsiv. 

Svovlholdig jord

Svovlholdig jord er en blanding af sand og ler. Denne jord er næringsrig og fastholder vand rimeligt godt, hvilket gør svovlholdig jord meget frugtbar og let at bearbejde.  Selv om svovlholdig jord er perfekt til en køkkenhave, er det fortsat vigtigt at gøde tilstrækkeligt for at fremme afgrødernes vækst. 

Gødningsråd:
Gød svovlholdig jord med organiske næringsmidler. Kombiner f.eks. vores Bio pellets med BAC Coco soil. Mål pH-værdien for at finde ud af, om kalk er nødvendig. 

Yderligere råd:

  • Bearbejd jorden i januar. 
  • Så tidligt på året, idet svovlholdig jord opvarmes hurtigt. 

Kalkholdig jord

Jord med meget kalk har en hvid eller bleggul farve, og indeholder små sten. Den er frugtbar, og har en god vandbalance, hvilket gør jorden meget velegnet til dyrkning af grøntsager. 

Gødningsråd: 

Brug organiske næringsmidler til kalkholdig jord, f.eks. vores Bio pellets. Bland med kokosjord for at skabe en symbiose med høj næringsværdi. 

Sandjord 

Sandjord er ikke særlig frugtbar, og derfor ikke speciel velegnet til en køkkenhave. Hvis du ønsker at starte en køkkenhave, skal du dække jorden med ca. 25 centimeter gødet havejord. For at holde jorden frugtbar skal du tilføje jord og gødning årligt. 

Gødningsråd: 

Brug Bio pellets til at berige jorden. Tilføj lava- og kokosjord for at genoplive jorden. Lava soil er rig på næringsstoffer fra naturens side. Gød i januar for at give gødningen tid til at virke. 

Yderligere tip:

  • Sandjord opvarmes ganske hurtigt. Nogle år kan du starte med at så eller plante grøntsager så tidligt som februar. 

Tørveholdig jord

Tørveholdig jord består hovedsagligt af døde planterester, som giver den en høj pH-værdi. Så høj, at jorden faktisk er for sur til grøntsager. Desuden kan tørveholdig jord have et stort vandindhold, og derfor være sumpet. Er det tilfældet, anbefaler vi at dræne jorden. 

Gødningsråd: 

Tørveholdig jord er meget sur, så brug kalk til at gøde jorden. Kalk er meget basisk og derfor surhedens modstykke. Sørg for, at blande kalk med kokosjord inden behandling. 

Mere information 

Har du spørgsmål om ovenstående eller vores produkter? Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information - det er ikke bindende! Vi ser frem til at høre fra dig. 

« Tilbage

Scroll to top