• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Sự khác biệt giữa nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sinh thái là gì?

verschil-tussen-ecologisch-en-biologisch-teelt-blog-bac.jpg27 3月

‘Nông nghiệp hữu cơ’ và ‘canh tác sinh thái’ dường như có ý nghĩa giống nhau. Tuy nhiên, có sự khác biệt cơ bản giữa hai hình thức này. Xin đọc blog này để tăng cường hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sinh thái.

Nông nghiệp hữu cơ là gì?

Từ ‘hữu cơ’ được bảo hộ và chỉ có thể được sử dụng để mô tả các sản phẩm mang thương hiệu hữu cơ của Châu Âu, thương hiệu EKO hoặc nhãn Ecocert.

Nuôi trồng hữu cơ đòi hỏi phải tuân thủ các quy định sau:

  • Không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học.
  • Không sử dụng phân bón nhân tạo.
  • Không sử dụng hạt giống biến đổi gen.
  • Sử dụng có trách nhiệm các nguồn năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Thương hiệu EKO đòi hỏi khắt khe hơn thương hiệu hữu cơ của Châu Âu. Thương hiệu thứ hai lại nhấn mạnh đến sự thân thiện với môi trường và ích lợi cho động vật. Thương hiệu thứ nhất cũng áp đặt các yêu cầu về sử dụng năng lượng, đóng gói, các khía cạnh xã hội và thương mại công bằng.

Nông nghiệp sinh thái là gì?

Nông nghiệp sinh thái cũng giống như nông nghiệp hữu cơ nhưng đưa mọi thứ đi xa hơn bằng cách xét đến toàn bộ hệ sinh thái, chỉ hành động theo chu kỳ sống tự nhiên. Ví dụ, một nông dân sinh thái sẽ sử dụng phân ủ có nguồn gốc từ chất thải. Một số ví dụ về các biện pháp được thực hiện bởi nông dân sinh thái gồm:

  • Giảm tối thiểu việc tạo ra chất thải.
  • Tái chế bất kỳ chất thải nào được tạo ra (chất thải hữu cơ được đặt trên đống phân ủ).
  • Trồng thảm thực vật xung quanh cây trồng giúp tăng thêm ích lợi cho ong, chim rừng, v.v.

Các sản phẩm BAC với thương hiệu hữu cơ

Quý vị đang tìm kiếm sản phẩm để sử dụng trong nông nghiệp hữu cơ? BAC chú trọng đến sản xuất chất dinh dưỡng cây trồng, các chất kích thích, phân bón hữu cơ và chất tăng cường thực vật phù hợp với canh tác hữu cơ. Nhiều sản phẩm của chúng tôi ngày nay được mang nhãn Ecocert.

Thông tin thêm về nông nghiệp hữu cơ

Quý vị có muốn tìm hiểu thêm về canh tác hữu cơ? Chúng tôi rất mong được chia sẻ kiến thức của mình với quý vị và sẵn sàng tư vấn những sản phẩm phù hợp với cây trồng của quý vị cũng như cách thức sử dụng các sản phẩm đó.

« Cái lưng

Scroll to top