• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Prapa

Krenar për çertifikimet tona!

Trots op onze certificeringen - Blog

BAC ka punuar shumë për të marrë disa çertifikime të rëndësishme. Pjesa dërmuese e ushqyesve tonë të bimëve tani kanë Markën e Cilësisë Vegan, etiketën Ecocert, Envirocann dhe EnvirOganic. Produktet tona gjithashtu janë aprovuar nga Control Union Certifications (Unioni i Kontrollit të Certifikimeve). Më poshtë ne sqarojmë saktësisht se çfarë përfshijnë shenjat e cilësisë.

Marka e Cilësisë Vegan

Marrja e Markës së Cilësisë Vegan në Janar 2019 ka qenë një moment historik për BAC. Në atë kohë, ne ishim kompania e parë holandeze e ushqimit të bimëve me këtë çertifikim. Produktet me këtë etiketë nuk përmbajnë asnjë përbërës shtazor dhe asnjë material me origjinë shtazore nuk përdoret në procesin e prodhimit. Zhvillimi i këtyre produkteve është gjithashtu pa mizori. Marka e cilësisë Vegan lëshohet nga The Vegan Society (Shoqëria Vegan) dhe është e vlefshme në BE, Kanada, SH.B.A., Indi dhe Australi. Këtu do të gjeni një listë të ushqimeve bimore me markën e cilësisë Vegan.

Etiketa Ecocert

BAC Organic Bloom, BAC Organic Grow dhe BAC Organic PK Booster përmbajnë etiketën Ecocert. Kjo etiketë qëndron për kushte të mira pune dhe një numër kriteresh të rëndësishme mjedisore. Merrni parasysh mbrojtjen e biodiversitetit dhe pjellorisë së tokës. Gjithashtu ndalohet mbrojtja e kulturave me pesticide te dëmshme dhe modifikimi gjenetik.

Envirocann dhe EnvirOganic

Kjo markë e cilësisë mbikëqyr kultivimin, kulturën dhe shitjen e, ndër të tjera, kanabisit dhe kërpës. Drejtësia sociale, ruajtja e burimeve natyrore dhe minimizimi i ndikimit në mjedis dhe përdorimi i pesticideve të dëmshme janë udheheqse këtu. BAC ka certifikatën Envirocann për Bloomstimulator dhe Rootstimulator. Produktet Organike Bloom, Organic Grow dhe PK Booster janë të certifikuara me EnvirOganic. Përveç të gjitha pikave të lartëpermendura, EnvirOganic kërkon që produktet të jenë organike.

Control Union Certifications 

Control Union Certifications merren me qëndrueshmërinë në zinxhirin e logjistikës të, ndër të tjerave, bujqësisë, industrisë, ushqim kafshëve dhe tekstile. BAC ka certifikatën "Control Union Certifications Standards on Inputs". Produktet tona plotësojnë standardet e vendosura nga organizata dhe janë aprovuar për përdorim në bujqësinë organike.

« Prapa

Scroll to top